Hotline : 0902118141
Cảm biến báo mòn má phanh xe Mercedes là sản phẩm thay thế nhập khẩu chính hãng tại nhà sản xuất phụ tùng xe Mercedes, Cảm biến báo mòn má phanh có nhiệm vụ thông báo ngưỡng hao mòn giới hạn của má phanh xe hơi, chuyển thông tin về ECU xử lý, báo động cho người dùng thông qua đèn báo trên đồng hồ táp lô.